Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygen Oksay yürütücülüğünde hazırlanan Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İşbirliği Ortaklıkları (KA220-HED) projesi kabul edildi.

 İtalya, Portekiz, Romanya ve Polonya işbirliğinde gerçekleştirilen “Management in a Virtual World” isimli projede, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Serpil Senal, Prof. Dr. Didar Büyüker İşler, Prof. Dr. Burcu Aslantaş Ateş, Doç. Dr. Gülay Bulgan, Arş. Gör. Mehmet Mazak, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ecir Uğur Küçüksille, Dr. Öğretim Üyesi Turgay Aydoğan ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gör. Ziya Dirlik yer alıyor.  

Projenin çıkış noktasının Prof. Dr. Serpil Senal’ın yürütücülüğünü yaptığı “Türkiye’de İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Dijital Dönüşüm: Simülasyon Tabanlı Eğitim” isimli TÜBİTAK 1001 projesinde üretilen işletme simülasyonu olduğunu belirten Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Aygen Oksay, bu kapsamda hazırlanan Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İşbirliği Ortaklıkları projesi ile işletme simülasyon programının eş zamanlı olarak ortak ülkelerde de uygulanmasının amaçlandığını söyledi.  

Bu amaç doğrultusunda farklı dil, kültür ve ekonomik koşullarda eğitim gören öğrencilerin ortak bir platformda bir araya gelerek işbirliği ve iletişim becerilerini arttırması hedefleniyor. Proje kapsamında üniversitemiz İİBF öğrencileri ile proje ortağı ülkelerdeki öğrenciler bir araya gelerek sanal bir işletme üzerinde stratejik ve finansal karar alma becerilerini arttırabilecekler.  

Trafikte Zorunluluk Kalktı, Serbestlik Geldi Trafikte Zorunluluk Kalktı, Serbestlik Geldi

2 yıl sürecek olan bu proje, başvurulan 67 proje arasından kabul edilen 8 projeden biri olma hakkını kazandı.

Haber Merkezi