ESKKK Birliği Başkanı Tural’dan 23 Nisan Mesajı ESKKK Birliği Başkanı Tural’dan 23 Nisan Mesajı

Manav ifadelerinde; "Sofular Köyü’müzün tarihini belgeleriyle paylaşıyorum.

BELGEYE İNANANLAR İÇİN GERÇEK TARİH!

Böyle diyorum ki, Anamas köylerinde ne hikmetse belgesiz söylenti ve duyumlarla köy tarihleri ve kurucuları oluşturulmuş durumda. Çok sayıda köy tarihlerimiz bu sebeple aydınlatılamamıştır.

Konumuz olan Sofular Köyü’müz çok eski bir köydür. İlk tahrir kayıtlarından beri bu köyümüzde bir türbe, cemaat ya da Sofu adında ulu bir kişinin kaydına ben devlet arşivlerindeki kayıtlarda rastlamadım, görmedim. Bu yanılgı isimden kaynaklanmaktadır. SOFULAR adı olduğu için Sofu namında bir kimse, dindar bir birey düşünülmüştür.

Halbuki SOFULAR AVŞAR TÜRKMENLERİNDEN büyük bir aşiretin adıdır ve ilk iskan olan Türkmen grubundan aşirettir. Bu büyük aşiret Türkiye’nin belli yerlerine yerleşerek aşiret adını kullanmışlardır.

Şimdi gelelim kaynaklara; SOFULAR ilk kez 1481 yılında Anamas’a bağlı 12 haneli karye olarak karşımıza çıkıyor ki bu en eski kaydımızdır. Yani köy bu tarihten önce kurulmuştur muhtemelen 1300 ler sonu ya da 1400 lerin başı olmalıdır. Kurucularının kimliği ile ilgili bir veri de yoktur zaten olması mümkün değildir.

Çünkü bahsettiğimiz ilk kaydın senesi 1481 yılı FATİH SULTAN MEHMED dönemidir. Yani yüzelli ikiyüz sene öncesinden değil 540 sene öncesinden devletin resmi kaydından bahsediyoruz. Dededen, büyüklerden öğrenilebilecek tarih en fazla 150-200 sene öncesidir. Bundan 50 yıl öncesi Türkiye’sinde okuma yazmanın bile düşük olduğu dönemde devlet arşivlerindeki resmi kayıtlardan dedelerimizin, dönemin büyüklerinin haberinin olması da çok zordur. Bu sebeple belgeli tarih yapılamamıştır.

1522 yılında SOFULAR’a ilk kez bir perakende Yörük cemaati yazılır. Ancak bu Sofular Köyü içine Yörüklerin girdiği anlamında değildir. Sofular Köyü zaten vardır ve 1522 de Yörükler Sofular sınırında yer alan bir yere çadır kurmuşlardır.Kaynak: Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 121 nolu defter.

Ben köyün etrafını gezmedim, coğrafya tespiti yapmadım, ancak anladığım şu ki eski Sofular Köyü şimdiki mezarlığın ileri taraflarında bir yerde kuruluydu. Şimdiki Sofuların olduğu yer Yörüklerin kurduğu bir köydü eski Sofular ile birleşti.

Beni böyle düşündüren tek şey köy mezarlığıdır, çünkü Sofular mezarlığı inanılmaz bir tarih gösteriyor ve çok çok eski.

1573’te 22 hane 36 neferdir.

Ayrıca 1530 yılında Manavgat Atabey nahiyesinde Sofular adlı bir köy var olup son derece önemlidir. Çünkü Anamas bölgesinde ilk Türkleşme Antalyadan gelen göçebelerin yerleşmesiyle oluşmuştur.

Her dönem tapu tahrir kayıtlarında köyün adı var olmuştur. Yine de 1844 yılında yani 170 sene öncesine ait Sofular Köyü’nde yaşayan kişi isimlerini ve belgeleri paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi