Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51), Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi için sağlanacak hibe desteklerine başvurular başladı. Ispartalı yatırımcılar, 3 Ocak 2024 tarihinden itibaren başladı ve 19 Şubat 2024 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

Tebliğe göre, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hibe miktarları ve başvuru detayları şu şekilde:

Yeni tesis niteliğindeki başvurular için hibe alt limiti 3.000.001 TL, üst limiti 14.000.000 TL'dir.

Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için üst limit 12.000.000 TL'dir.

Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Isparta’da başladı Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Isparta’da başladı

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için üst limit 10.000.000 TL'dir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayan başvuru konuları şunlardır:

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

c) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar,

ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

Küçük ölçekli işletmeleri kapsayan kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları ise şu şekildedir:

a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,

b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,

d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,

g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar.

Başvurular, çiftçi ve işletmeciler tarafından www.tarimorman.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi ve başvuru süreci için Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'nden bilgi alınabilir.

Hibe destekleri, tarıma ve kırsal ekonomiye canlılık kazandırmayı hedefleyerek, sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmelere önemli bir destek sunuyor.

Özge Çelik