Bu yeni sistem ile birlikte trafik sigortasındaki zorunluluk kaldırılarak sigorta şirketleri ve aracıları arasında serbest teklif verme süreci başlatıldı.

SEDDK tarafından yayımlanan genelgede, Trafik Teklif Platformu'nun işleyişine ilişkin detaylar yer alıyor. Bu genelgeye göre, sigorta şirketlerinin platforma üyeliği zorunlu hale getirilirken, sigorta aracıları için üyelik isteğe bağlı tutulacak. Ancak, aracılar üyelik ücreti ödemek zorunda olacaklar. Aracıların, şirketlerine olan komisyon borçlarını veya SBM'ye (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) platform üyelik ücretlerini ödememeleri durumunda üyelikleri askıya alınacak.

Platformun İşleyişi ve Üyelik Şartları

Trafik Teklif Platformu'nun, sigorta aracıları (acente ve broker) ile sigorta şirketleri arasında etkili bir iletişim ve işbirliği sağlaması amaçlanıyor. Genelgeye göre, platforma üyelik, aracılık sözleşmesi, teklif verilmesi ve poliçe düzenlenmesi süreçleri belirli kurallara tabi olacak. Aracılar, teminat mektubu veya kefalet sigortası sunma zorunluluğu olmadan platforma üye olabilecek ve sadece bir sigorta şirketi ile çalışma sınırlaması olmaksızın farklı sigorta şirketlerinden teklif alabilecekler. Ayrıca, portföy hakkına zarar verecek düzenlemeler yapılmayacak.

İki Aşamalı Teklif Süreci

Platformun işleyişi iki aşamada gerçekleşecek:

  1. Birinci Aşama: Sigorta aracıları, hâlihazırda anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden 10 dakika içinde teklif alacak ve bu teklifler üzerinden poliçeler düzenlenecek.
  2. İkinci Aşama: İlk aşamada teklif alınamadığı durumda, Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında diğer sigorta şirketlerinden 10 dakika içinde teklifler alınacak ve poliçeler düzenlenecek.

Poliçe Düzenleme ve Prim Tahsilatı

Genelgeye göre, sigorta şirketleri, Platform üzerinden alınan tekliflerle düzenlenen poliçelerin prim tahsilatı konusunda diğer poliçelerle aynı koşulları uygulamak zorunda olacak. Şirketlerin teklif vermemesi veya gün sonuna kadar poliçe düzenlememesi, poliçe düzenlemeden kaçınma olarak kabul edilecek.

Isparta'da Yürekleri Ağza Getiren Koşturmaca Isparta'da Yürekleri Ağza Getiren Koşturmaca

Sonuç

SEDDK tarafından devreye alınan Trafik Teklif Platformu, sigorta aracıları ve sigorta şirketleri arasında etkili bir teklif ve poliçe düzenleme süreci sunarak, trafik sigortasındaki arz sorunlarını çözmeyi ve sigortalıların mağduriyet yaşamamasını hedefliyor. Bu yeni sistem ile birlikte, zorunlu trafik sigortasındaki zorunluluk kaldırılarak serbest piyasa koşullarında sigorta teklifleri alınabilecek ve poliçeler düzenlenebilecek

Kaynak: Haber Merkezi