Araç plakalarında 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere devrim niteliğinde bir değişikliğe imza atılıyor. Karekodlu ve akıllı plakalar bu tarihten sonra tescil edilen, satışı ve devri gerçekleştirilen bütün araçlarda kullanılmaya başlayacak.

2024 yılında yollarda göreceğiniz bu yeni plakalar, trafikteki araçların daha kolay takip edilmesini sağlayacak ve sahte plaka kullanımını önemli ölçüde azaltacak. Bu yenilik, trafik güvenliğine de önemli bir katkı sağlayacak.

Isparta'da 3 Okul Yenilenmek Üzere Yıkılıyor Isparta'da 3 Okul Yenilenmek Üzere Yıkılıyor

TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın Araçlardaki plaka numarası QR kodunun, araç tanımlama sistemini yükseltmek için teknolojiden anlayan bir çözüm olduğuna vurgu yaparak, “Tescil plakaları ile ilgili yazışmaların kağıt ortamından elektronik ortama taşınarak emek ve zaman kaybının önlenmesi, basım ve denetim esnasında yapılan hataların minimuma indirilmesi, sahte plaka kaynaklı sorunların çözümlenmesi ve en önemlisi de asayiş olaylarına karışmış araçların daha kısa süre içerisinde tespit edilerek yakalanması gibi nedenlerle Emniyet Genel Müdürlüğünce plakaların kimliklendirilmesi ve veri tabanında tutulması yönünde talepte bulunulmuştur Bu çerçevede araçların satış devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında değişiklik yapılmıştır” dedi.

Yapılan değişiklik ile TŞOF tarafından üretilen ve tüm illerde şoförler odaları tarafından basılarak muhataplarına teslim edilen plakaların 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren karekod seri numarasına sahip şekilde işlem göreceğini kaydeden Genel Başkan Apaydın, “Bu yenilik plakaların federasyonumuz tarafından üretilip üretilmediğini takip etmek için yeni bir otomasyon sistemi kurulmasını gerektirmiştir. Bu otomasyon sistemi sayesinde üretilen her bir plakanın üretime girdiği andan, muhatabına teslim edilinceye kadar federasyonumuz çatısı altında geçen yaşam döngüsü her aşamada takip edilecek ve kayıt altına alınacaktır. Plakanın hangi seri numarası ile ne zaman üretildiği, hangi odaya gönderildiği vb bilgiler elektronik ve otomatik olarak üretilecek ve ilgililerin kullanımına açılacaktır. Bu işlemler yapılırken, Karayolları Trafik Kanunun 131. Maddesi ile federasyonumuza verilen görevin eksizsiz yerine getirilmesi, plaka basım sisteminde görev alan personelimizin hukuki güvence altına alınması, yapılan maddi hataların önlenmesi sağlanmış olacak ve en önemlisi de sahte olarak üretilen plakaların artık devre dışı kalması olacaktır. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak olan karekodlu plakaların şimdiden ülkemize ve esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.